Sponsor serwisu:

www.rico-maszyny.pl

Kredyty krótkoterminowe

2018-07-13
Kredyty krótkoterminowe

Istnieje bardzo wiele rodzajów kredytów i tyleż samo sposobów i terminów ich spłaty. Najbardziej powszechne są kredyty krótkoterminowe, a ich termin spłaty nie przekracza jednego roku. Są to z reguły kredyty gotówkowe, opiewające na niewielkie sumy. Raczej łatwe do terminowego ich spłacania. Poważniejsza sprawa jest z kredytami hipotecznymi, udzielanymi na kilka lub nawet na kilkadziesiąt lat, gdzie banki muszą mieć zagwarantowane zabezpieczenie kredytu. Kredyty hipoteczne w przeważającej liczbie, udzielane są na zakup domu lub mieszkania. I właśnie mieszkanie lub dom bywa zabezpieczeniem kredytu.

Najpoważniejszymi kredytami są kredyty inwestycyjne. Bywa, że przekraczają kilkadziesiąt milionów złotych, nawet dla osób fizycznych. Znacznie większe sumy od banków mogą uzyskać duże firmy lub jednostki gospodarki uspołecznionej. W przypadku, gdy w grę wchodzą tak bardzo wysokie sumy powinnością i obowiązkiem każdego banku udzielającego tak wysoki kredyt jest dokładne zapoznanie się z planem inwestycyjnym kredytobiorcy oraz równie dokładne sprawdzenie jego zdolności i możliwości spłaty tak wysokiego kredytu. Jest to zadanie trudne i odpowiedzialne, dlatego zajmują się nimi wykwalifikowani pracownicy – analitycy, banków.