Sponsor serwisu:

gilotyny do blachy

Konieczność ubezpieczeń obowiązkowych (OC)

2018-05-12
Konieczność ubezpieczeń obowiązkowych (OC)

Sponsor serwisu:

gilotyny do blachy

W Polsce istnieje nakaz opłaty ubezpieczenia przez osoby pracujące. Wszystkie warianty ubezpieczenia są określane przez ustawę i regulowane prawnie. Przyczyną konieczności opłaty ubezpieczenia jest ochrona konsumenta przed wykorzystywaniem zakładów ubezpieczeń osób indywidualnych. Korzystając z faktu, że klient potencjalnego towarzystwa ubezpieczeniowego i tak będzie musiał zawrzeć umowę, ubezpieczalnie często wykorzystują to narzucają swoje umowy. Ubezpieczenia OC są ubezpieczeniami świadczącymi o odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to różni się w dość znaczącym stopniu od pozostałych dostępnych na rynku ubezpieczeń. W przypadku OC ochrona ubezpieczeniowa obejmuje bowiem nie ubezpieczonego ale poszkodowanego w wypadku lub kolizji drogowej.

W przypadki kiedy następuje zdarzenie losowe powstaje sytuacja, w której poszkodowany rości pretensje wobec sprawcy szkody czyli w tym przypadku ubezpieczonego. Roszczenie takie może być skierowane albo do ubezpieczonego albo też do ubezpieczyciela. W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe, gdzie została złożona opłata OC jest zobowiązane do wypłacenia świadczenia z tytułu odszkodowania. Takie postępowanie jest nawet w przypadku, kiedy ubezpieczony spowodował wypadek umyślnie. Ewentualnie może w wymienionej sytuacji nastąpić regres ubezpieczeniowy. Jest to proces w którym ubezpieczyciel występuje przeciwko ubezpieczonemu. Ubezpieczenia OC należą do grupy ubezpieczeń koniecznych.